שולחן ערוך אורח חיים תרא ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אף בארץ ישראל עושים ראש השנה שני ימים.

הגה: ומתענים למחרת ראש השנה (טור) והוא תענית ציבור:

מפרשים

מגן אברהם

(א) אף בארץ ישראל:    שאף הבית דין עשו ב' ימים:

באר היטב

משנה ברורה

(ג) אף בא"י עושין וכו' - לפי שאפילו בזמן המקדש אירע כמה פעמים שהיו צריכין לעשות שני ימים וכמו שמבואר בב"י. ולכן גם היום החיוב בא"י לעשות שני ימים ונחשבין כיומא אריכתא:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש