שולחן ערוך אורח חיים תקצ ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם תקע תר"ת בנשימה אחת יצא ויש מי שאומר שלא יצא:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ד) שלא יצא:    דאין כאן לא ראש ולא סוף:

באר היטב

משנה ברורה

(כב) שלא יצא - דאין כאן לא ראש ולא סוף וסברא ראשונה ס"ל כיון דניכר סלקי לכל אחד ואחד ועיין בביאור הגר"א שמסכים לדעה הראשונה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש