פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקצא ה

שולחן ערוך

ואין אומרים פסוק במלכיות ולא בזכרונות ולא בשופרות של פורעניות של ישראל ואין אומרים פסוק זכרונות של יחיד:

מפרשים