פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקפט ג

שולחן ערוך

  • אשה פטורה, משום דהוי מצוַת עשה שהזמן גרמא.

מפרשים