שולחן ערוך אורח חיים תקסא ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל הקרעים האלו – יבבידו, ומעומד. וקורע כל כסותו שעליו עד שיגלה את יגליבו. ואינו דידמאחה קרעים אלו לעולם. אבל רשאי טולשללן למללן ללקטן ולתופרן כמין טזסולמות.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ד) שיגלה את לבו:    ולכן יקרע בצד שמאל עיין ביורה דעה סי' ש"מ ס"ט:

(ה) מאחה:    היינו תפירה מבפנים ואחר' עליה מבחוץ (טור) ורש"י פירש תפירה מיושרת:

באר היטב

(ד) מאחה:    פירוש תפירה מיושרת.


משנה ברורה

(יב) בידו – ולא בכלי.

(יג) את ליבו – ולכן יקרע מצד שמאל, כי הלב בשמאל.

(יד) מאחה – היינו תפירה מבפנים, ואחרת עליה מבחוץ [טור]. ורש"י פירש, תפירה מיושרת.

(טו) לשללן – למחר [כפתור ופרח פרק ו'].

(טז) סולמות – תפירות שאינן מיושרות.
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש