שולחן ערוך אורח חיים תקנב יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין אומרים תחינה ערב תשעה באב במנחה, משום דאיקרי מועד.

(ואם הוא שבת, לאין אומרים "צדקתך". מהרי"ל ומנהגים):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ל) אין אומרים צדקתך – ואם חל תשעה באב בשבת, אומרים אב הרחמים [אליהו רבא סימן תקמ"ד]. וכתב הפרי מגדים בסימן תקנ"ט, דיש לומר דגם כן מזכירין נשמות, אותן הנוהגין להזכיר בכל שבת:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש