שולחן ערוך אורח חיים תקנב ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שאפשר לו, לא יאכל בסעודה המפסקת אלא פת טוחריבה במלח וקיתון של מים.

הגה: ויש מחמירים לטבל אחר אכילה פת טזבאפר ולאכלו, על שם (איכה ג, טז) "ויגרס בחצץ" וגו':

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(טו) חריבה – ומכל מקום אל ימעט בשיעור אכילתו, אלא יעשה באופן שיוכל לסבול התענית, וכן בשתיית המים:

(טז) באפר – ואומר: זהו סעודת תשעה באב:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן



▲ חזור לראש