פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקנא יא

שולחן ערוך

כל מי שאוכל בשר במקום שנוהגים בו איסור, פורץ גדר הוא וינשכנו נחש.

(ומותר לשתות כל שֵכָר, אפילו של דבש שקורים מע"ד):

מפרשים