שולחן ערוך אורח חיים תקמח יא


שולחן ערוך

ראש השנה ויום הכיפורים חשיבי כרגלים לבטל האבילות:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

ביאור הלכה

▲ חזור לראש