פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקמז ב

שולחן ערוך

נשים מענות דהיינו שכולם עונות כאחת אבל לא מקוננות דהיינו שאחת מדברת וכולן עונות אחריה ולא מטפחות דהיינו להכות כף אל כף נקבר המת אף לא מענות:

מפרשים