שולחן ערוך אורח חיים תקט ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין נוקבין נקב חדש בחבית ביום טוב:

מפרשים

 

מגן אברהם

(יג) אין נוקבין:    ואם א"א לעשותו מעי"ט שרי כמ"ש ס"א בהג"ה עב"י בשם הרא"ש:
 

באר היטב

(יא) נקב:    ואם א"א לעשותו מעי"ט שרי כמ"ש ס"א בהג"ה. מ"א.
 

משנה ברורה

(כח) אין נוקבין וכו' - אפילו לצורך שתיה שהרי אפשר לנקבה מעיו"ט ואם לא היה אפשר לו לנקבה מעיו"ט מותר לו לנקבה ביום טוב כדין מכשירי אוכל נפש אכן אין מורין כן וכנ"ל בס"א בהג"ה:

(כט) נקב חדש - וכל דינו כמו בשבת לעיל בסימן שי"ד ע"ש:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש