שולחן ערוך אורח חיים תפז ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בליל ראשון של פסח גומרין ההלל בצבור בנעימה בברכה תחלה וסוף וכן בליל שני של שני ימים טובים של גליות.

הגה: וכל זה אין אנו נוהגים כן כי אין אנו אומרים בלילה בבית הכנסת ההלל כלל:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(ט) גומרין:    וכן הוא ע"פ קבלת האר"י ז"ל.


משנה ברורה

(טז) אין אנו נוהגים - היינו במדינות אלו ומנהג ספרדים לומר:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש