שולחן ערוך אורח חיים תכח ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כשמונה פסוקים אחרונים שבתורה כאאין מפסיקין בהם אלא יחיד קורא את כולם:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כ) שמונה וכו' דהיינו מוימת שם משה:

(כא) אין מפסיקין בהם לחלקן לשני קרואים והטעם דיש בהן שינוי משאר ס"ת דיהושע כתבן ואפילו למ"ד דמשה כתבן בדמע הואיל שיש שינוי בהן שנכתבו בדמע נשתנו שלא לחלקן כשאר ס"ת. כתב בספר צרור המור מ"ב מסעות שבפרשת אלה מסעי אין להפסיק בהם שהם כנגד שם מ"ב [מ"א]:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש