פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך

סימן לקביעת המועדים א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"ץ ו"ף. פירוש:

  • ביום ראשון של פסח יהיה לעולם תשעה באב וסימן על מצות ומרורים יאכלוהו
  • ביום ב' בו שבועות
  • וביום ג' בו ראש השנה
  • ביום ד' בו קריאת התורה השהוא שמחת תורה
  • ביום ה' בו צום כפור
  • ביום ו' בו פורים שעבר.

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ה) שהוא שמחת תורה היינו לבני חו"ל שעושין שמיני עצרת שני ימים וחל ש"ת ביום כ"ג לחודש תשרי:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש