שולחן ערוך אורח חיים שעח ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שלשה חצרות זו לפנים מזו ויחיד בכל אחת אף על פי שרבים דורסים בחיצונה אינם אוסרים שכל אחת מותרת במקומה ואם היו שנים בפנימית ולא עירבו הרי הם אוסרים על היחידים שבאמצעית ושבחיצונה זה הכלל רגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה ורגל המותרת אינה אוסרת שלא במקומה:

מפרשים

פירושים נוספים


▲ חזור לראש