הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן שעח

סימן שעח עריכה

[סעיף ג'] שתיהן אסורות עד שיבטל רשותו. ע' תשו' חינוך בית יהודה סי' י':