שולחן ערוך אורח חיים שמא ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נהגו להתיר חרמי הקהל בשבת ואף על פי שאינם לצורך השבת. (ועיין לעיל סוף סימן ש"ו)

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

(ב) חרמי:    כתב בשכנה"ג נידוהו בחלום עשינו מעשה והתרנו בשבת ע"ש.


משנה ברורה

(ח) שאינם לצורך השבת - לפי שאין דרך להיות כנופיא אלא בשבת ואם לא יתירוהו לו לא יתאספו ביום אחר ונמצא שלא יהיה לו היתר לעולם והוי כנדרי אשתו דשרי [ב"י] ועיין לעיל בסימן ש"ו במ"ב סקנ"א:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש