שולחן ערוך אורח חיים שכד ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא ימדוד אדם שעורים לתת לפני בהמתו אלא משער באומד דעתו:

מפרשים

 

משנה ברורה

(ד) לא ימדוד - היינו בכלי המדה מפני שנראה כאלו הוא מודד למכור אבל ליקח בכלי אחר ולשער קב או קביים מותר וזהו שמסיים אלא שמשער וכו' ועיין בא"ר:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש