שולחן ערוך אורח חיים שז טו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כותל או וילון שיש בו צורות חיות משונות או דיוקנאות של בני אדם של מעשים כגון מלחמות דוד וגלית וכותבים זו צורת פלוני וזה דיוקן פלוני אסור לקרות בו בשבת:

מפרשים

 

מגן אברהם

(כא) אסור לקרות בו בשבת:    אבל בחול מותר דכיון דדבר מועט הוא ליכא למיחש לאמשוכי (מהרש"א):
 

משנה ברורה

(נז) בשבת - גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש