פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים שז טו

שולחן ערוך

כותל או וילון שיש בו צורות חיות משונות או דיוקנאות של בני אדם של מעשים כגון מלחמות דוד וגלית וכותבים זו צורת פלוני וזה דיוקן פלוני אסור לקרות בו בשבת:

מפרשים

מגן אברהם

(כא) אסור לקרות בו בשבת:    אבל בחול מותר דכיון דדבר מועט הוא ליכא למיחש לאמשוכי (מהרש"א):

באר היטב

משנה ברורה

(נז) בשבת - גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש