שולחן ערוך אורח חיים שא כד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יוצאים במיני עשבים שקושרים אותם בקשרים ותולין אותם לרפואה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(פו) שקושרים אותם בקשרים:    דהוא ג"כ בכלל קמיע מומחה כדאיתא לקמן בסכ"ה דאחד קמיע של כתב ואחד קמיע של עיקרין ותכשיט הוא לחולה כאחד ממלבושיו ועיין לקמן בסכ"ה מתי נקרא קמיע מומחה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש