שולחן ערוך אורח חיים רצט ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

סעיף זה בטור

טוטעה ואכל קודם שהבדיל יכול להבדיל אחר כך:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(טו) טעה ואכל וכו' – וה"ה אם הזיד ואכל אף דעבר במזיד מ"מ צריך להבדיל אח"כ בלילה אלא אורחא דמילתא נקט וכן מה שכתב אח"כ בס"ו שכח ולא הבדיל ה"ה בהזיד ולא הבדיל:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש