שולחן ערוך אורח חיים רצד ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

במקום שאמרו שאינו חוזר אם רצה להחמיר על עצמו לחזור אם סיים תפלתו רשאי אבל אם עדיין לא סיים תפלתו אינו רשאי לחזור:

מפרשים

 

מגן אברהם

(ד) רשאי:    בתורת נדבה ועיין סוף סי' ק"ח:
 

באר היטב

(ה) רשאי:    בתורת נדבה ועי' סוף סי' ק"ז.
 

משנה ברורה

(ח) רשאי - בתורת נדבה ועיין לעיל בסוף סימן ק"ז דאין להתפלל נדבה אלא מי שמכיר עצמו זריז וזהיר ושיכוין:

(ט) אינו רשאי - כיון דאינו צריך לחזור הוי הפסק [טור]:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש