פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רפד ג

שולחן ערוך

צריך לכוין לברכות הקוראים בתורה ולברכות המפטיר ויענה אחריהם אמן ויעלו לו להשלים מנין מאה ברכות שחיסר מנינם בשבת:

מפרשים

מגן אברהם

(ב) אחריהם אמן:    אין לענות אמן אחר וצדק שאינו סיום ברכה [טור]:

באר היטב

(ב) אמן:    ואין לענות אמן אחר שכל דבריו אמת וצדק שאינו סיום ברכה.


משנה ברורה

(ה) צריך לכוין - וע"כ מצוה על העולים שיברכו בקול רם כדי שכל הקהל ישמעו ויוכלו לענות אמן:

(ו) אחריהם אמן - דע"י עניית אמן חשוב כאלו היה מברך לעצמו. אין לענות אמן אחר אמת וצדק שאומרים בברכות שאחר הפטרה שאין זה סיום ברכה וכן אין לענות אמן אחר הנאמרים באמת שנאמר בברכה שלפני ההפטרה דזהו ג"כ ברכה אחת עם מה שאמר אח"כ בא"י הבוחר בתורה דזו היא חתימתה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש