שולחן ערוך אורח חיים רכה ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הרואה כושי וגיחור דהיינו שהוא אדום הרבה והלווקן דהיינו שהוא לבן הרבה כוהקפח דהיינו שבטנו גדול ומתוך עוביו נראית קומתו מקופחת והננס והדרקונה דהיינו מי שהוא מלא יבלת ופתויי הראש כאשכל שערותיו דבוקות זה בזה ואת הפיל ואת הקוף מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם משנה הבריות:

מפרשים

 

מגן אברהם

(טו) והקפח:    ובבכורות פ"ז איתא קפח היינו דאריך וקטין וכן פירש"י לחד לישנא וצ"ע היאך מפרש אידך לישנא כמ"ש בש"ע והוא נגד הגמ' בבכורות ע"ש:
 

משנה ברורה

(כ) והקפח דהיינו - ובבכורות (דף מ"ה) משמע דהוא אריך וקטין ולפי שדק הוא אינו יכול לסבול קומתו ונכפף ודומה כמי שחוליותיו שמוטות (מ"א):

(כא) שכל שערותיו - ונולד כך ממעי אמו דאי נעשה לו זה אח"כ אומר דיין האמת:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש