פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רג ג

שולחן ערוך

דהמאוזי"ש [בננות] בורא פרי האדמה:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

'(ד) על המאוזי'"ש בפה"א - ג"כ הטעם כמו בתותים:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש