פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רג א

שולחן ערוך

על פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה:

מפרשים