שולחן ערוך אורח חיים קמז ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יכול מי שירצה לקנות להושיט המעילים לגולל ואין הגולל יכול למחות, כי אף על פי שקנה הגלילה לא קנה ליקח המעילים. (וכן במקומות שנוהגין לקנות הוצאה והכנסה אין השליח ציבור יכול למחות כי אין זה שייך לחזנים) (מרדכי סוף מגילה ואור זרוע):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ו) כי אין זה שייך להחזן:    בשלמא אם לא היה יכול לקרות בתורה אלא הש"ץ הוא היה זוכה בהוצאה אבל מעשים בכל יום שא' מתפלל וא' קורא וכו' (מרדכי):

באר היטב

משנה ברורה

(טו) כי אין זה וכו' - אבל החזן מוליכו לבימה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש