שולחן ערוך אורח חיים קמא ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל תיבה שהיא קרי וכתיב, הלכה למשה מסיני שתהא נכתבה‏[1] כמו שהיא בתורה ונקרית בענין אחר, ומעשה באחד שקרא כמו שהיא כתובה בפני גדולי הדור הרבנים הר"ר יצחק אבוהב והר"ר אברהם ואלאנסי והר"ר שמואל ואלאנסי בנו ז"ל, והתרו בו שיקרא כפי המסורה ולא רצה, ונידוהו והורידוהו מהתיבה.

מפרשים

 

מגן אברהם

(ט) ונקרית בענין אחר:    אף על פי שקורא בעל פה שרי:
 

משנה ברורה

(כז) כפי המסורה - ר"ל הקבלה שקבלנו לקרותה ולא אזלינן בתר הכתיבה (דנקרא מסורת בעלמא אם למסורת) וליכא משום איסור לקרות בתורה אפילו אות אחת שלא מן הכתב דשאני הכא שכך היא הלכה למשה מסיני [מטה יהודה]:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש

  1. ^ נ"א נכתבת - ויקיעורך