הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן קמא

סימן קמא עריכה

[סעיף ד'] ע"י סרסור. ואף אם בלא"ה א' עומד להראות מקום הקריאה ע' לבוש ובגן המלך סי' נ"א: