שולחן ערוך אורח חיים צ כו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל מקום שאין קורין בו קריאת שמע אין מתפללים בו וכשם שמרחיקים מצואה ומי רגלים וריח רע ומן המת ומראיית הערוה לקריאת שמע כך מרחיקים לתפלה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(פב) מרחיקים לתפלה - וה"ה לת"ת וכל דברי קדושה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש