שולחן ערוך אורח חיים ערב ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שמרי יין או חרצנים שנתן עליהם מים אם ראוי לברך עליהם בורא פרי הגפן מקדשין עליו.    (ועיין לעיל סימן ר"ד סעיף ה'):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יח) ‏וע"ל סימן ר"ד -‏‏ דשם מבואר איזה שמרי יין וחרצנים שמברכין עליהן:‏

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש