שולחן ערוך אורח חיים ערב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יין מגתו מקדשין עליו וסוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ג) יין מגתו:    ומ"מ מצוה ביין ישן כמ"ש סימן ת"ר:

באר היטב

(ג) מגתו:    ומ"מ מצוה מן המובחר ביין ישן. מ"א.


משנה ברורה

(ה) ‏יין מגתו‏ - ומ"מ‏ מצוה מן המובחר ביין ישן‏ והיינו כשכבר עבר עליו מ' יום:

(ו) ‏וסוחט אדם‏ - בזה‏ אשמועינן רבותא טפי אף שהוא חדש לגמרי שזה מקרוב שסחטו קודם השבת אפ"ה מותר לקדש עליו:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש