שולחן ערוך אורח חיים ב ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כשחולץ מנעליו, חולץ של שמאל תחילההח.

מפרשים

באר הגולה

(ה) כשחולץ וכו' — שבת שם.ט"ז

מגן אברהם

אין

באר היטב

שערי תשובה

משנה ברורה

(ח) חולץ של – שזהו כבודה של ימין.

ביאור הלכה

כף החיים

(יב) סעיף ה': כשחולץ מנעלין וכו' — וכן כשחולץ שאר בגדים יחלוץ של שמאל תחילה. קצור שו"ע סימן ג' אות ד'.


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן