שולחן ערוך אבן העזר קעה ד


שולחן ערוך

היתה אחת מהם אסורה לאחד מהיבמין משום איסור ערוה -- מותר בשניה, שהרי אין הערוה זקוקה לו, ונמצא שאין זקוקה לו אלא אחת. והשני, אסור בשתיהם:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש