פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קעד ו

שולחן ערוך

קטן שבא על יבמתו, ומת -- חולצת ולא מתיבמת; שאין ביאתו קונה קנין גמור, ויש עליה זיקת שני יבמים:

מפרשים