פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קעא ג

שולחן ערוך

היתה אחת גדולה ואחת קטנה, ביאת גדולה או חליצתה פוטרת הקטנה, ואין ביאת הקטנה פוטרת את הגדולה:

מפרשים