שולחן ערוך אבן העזר קיט ה


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

אשה שנתגרשה משום פריצות, אין ראוי לאדם כשר שישאנה:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש