שולחן ערוך אבן העזר קיז ד


שולחן ערוך

וכן הכונס אשה סתם, ונמצאו בה מום ממומי הנשים שנתבארו בסימן ל"ט, ולא ידע הבעל במום זה, תצא בלא כתובה, לא עיקר ולא תוספת:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש