פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר כו ב

שולחן ערוך

אם הכניס אשה לחופה, אינה מתקדשת בכך. וי״א שהוא ספק:

מפרשים