שולחן ערוך אבן העזר יג ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

פילגש מיוחדת לאיש שרוצה לינשא לאחר, צריכה להמתין:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ו) פלגש מיוחדת לאיש:    מיירי שנתעברה במקרה ואה"נ גבי פלגש אם נתעברה ממנו והלכה ונתקדשה לאחר ונתגרש' ממנו מותרת לחזור לראשון כמו מחזיר גרושתו דפלגש שם אישה הראשון עליה:

בית שמואל

(יא) פלגש:    אפילו לדעת הרמב"ם דס"ל בזנות לא גזרו מ"מ פלגש היא קרובה לאישות:

ט"ז

באר היטב

(ה) פלגש:    אפי' להפוסקים דס"ל בזנות לא גזרו מ"מ פלגש היא קרובה לאישות.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש