שולחן ערוך אבן העזר ד יח


שולחן ערוך

ישראל שנשא ממזרת, או ממזר שנשא ישראלית, הולד ממזר לעולם:

מפרשים

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

▲ חזור לראש