שולחן ערוך אבן העזר ד יא


שולחן ערוך

עבד שהוטבל לשם עבדות, אסור בישראלית. וישראל אסור בשפחה, בין אם היא שלו בין אם היא של אחר:

מפרשים

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

▲ חזור לראש