ש"ס וילנא

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

דף זה משמש כתיעוד למהדורת התלמוד המקובלת שהודפסה לראשונה בווילנא. לתוכן של התלמוד ראו תלמוד בבלי.

כרכים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ

כרך אעריכה

שני המרכיבים העיקריים של הכרך הראשון הם (א) בבלי מסכת ברכות ו-(ב) משנה סדר זרעים (שאין להן גמרא בבלית, חוץ ממסכת ברכות).

נוספו בו גם מבואות וכללים לתלמוד, כך שהכרך מורכב מתכנים מגוונים וסדר הדברים שבו מסובך.

 • בבלי מסכת ברכות, עד דף סד. (המסכת מסתיימת בדף סד ע"א; פסקי תוספות בדף סד ע"ב. בתחילת המסכת, בין עמודי השער לדף ב, מופיע דף לא ממוספר עם הקדמת רב נסים גאון.)
  • א.-מב. – רא"ש (קיצור פסקי הרא"ש מ.-מב. ואח"כ עוד הערות).
  • מג:-נב: – מבוא התלמוד לרבי שמואל הנגיד, ועוד כללים.
  • נג.-נח. – פירוש הרמב"ם למשנה מסכת ברכות, כולל הקדמתו למשנה.
  • א:-לג: – מהרש"א ועוד חידושים על מסכת ברכות.
  • א-מה. – דפי הרי"ף עם פירוש רבינו יונה (לאחר שער וכמה עמודי הקדמה).
  • מה:-נה: בדפי הרי"ף – מרדכי ועוד חידושים.
  • א-דתוספתא מסכת ברכות.
 • משניות מן סדר זרעים (שאין להן גמרא בבלית) עם פירושי הרמב"ם, הר"ש משאנץ, הרא"ש, והרימב"ץ (ע"ב דפים); תוספתא מסדר זרעים (כ"ה דפים בסוף הכרך).

כרך בעריכה

מסכת שבת (קנ"ז דפי גפ"ת)

כרך געריכה

מסכת ערובין (ק"ה דפי גפ"ת)

כרך דעריכה

כרך העריכה

כרך ועריכה

 • ביצה (מ' דפי גפ"ת, 80 עמודים)
 • תענית (ל"א דפי גפ"ת, 61 עמודים)
 • מגילה (ל"ב דפי גפ"ת, 63 עמודים)
 • חגיגה (כ"ז דפי גפ"ת, 53 עמודים)

כרך זעריכה

 • יבמות (קכ"ב דפי גפ"ת, 244 עמודים)

כרך חעריכה

כרך טעריכה

כרך יעריכה

כרך יאעריכה

כרך יבעריכה

כרך יגעריכה

כרך ידעריכה

כרך טועריכה

כרך טזעריכה

כרך יזעריכה

כרך יחעריכה

כרך יטעריכה

כרך כעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: על ש"ס וילנא