ש"ך על יורה דעה שיא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) בשר צבאים שדומה לבשר עגלים. ויש לחוש שמא מוכר בשר בכור של עגלים:

(ב) אבל לוקחים ממנו כו'. מפני שאינו עושה מלאכות אלו בשל בכור שהוא מפחד לשהות אצלו שמא ישמעו הדיינים ויקנסוהו כפי רשעו והוא מקפיד מלהפסיד טרחו: