ש"ך על יורה דעה שח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) הבכור. בין תם בין בעל מום:


סעיף געריכה

(ב) מותר לתלוש הצמר כו'. בש"ס איתא ובלבד שלא יזיזנו ממקומו ופירש"י הטעם מפני שלא יאמרו מום עביד בקדשים אלא יניחנו מסובך עם הצמר מכאן ומכאן:


סעיף דעריכה

(ג) כולן אסורות בהנאה. וע"ל סי' ק"י ס"ק ב':


סעיף העריכה

(ד) מלא הסיט. דוקא מלא הסיט שהוא חשוב אבל לא פחות מזה והיש אומרים סבירא להו דדוקא דבר חשוב באריגה כגון מעשה ציור בעינן ועי' בב"י: