ש"ך על יורה דעה רפה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) פרשת שמע והיה כו'. דכתיב בהו וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך:

(ב) יאריכו ימיו כו'. דכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם וגו':


סעיף בעריכה

(ג) בטפח החיצון. ע"ל סי' רפ"ט סעיף ב':

(ד) ויאמר ה' ישמור כו'. וכשיוצא לדרך חוץ לעיר יניח ידיו על המזוזות ויאמר בשמך ט"ל אטל"ה כי ט"ל בגימטרי"א כוז"ו. מהרי"ל שם ומביאו ד"מ: