רשב"ם על בראשית לט א

<< | רשב"ם על בראשיתפרק ל"ט • פסוק א' |
א • ו • ח • ט • י • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות'(א). 'שר הטבחים: על ידו נידונין הנרצחים והאסורים בבית הסוהר שלו: