רשב"ם על בראשית לח כד

<< רשב"ם על בראשית • פרק לח >>
ב • ה • ט • י • יד • טו • יז • יח • כא • כג • כד • כה • כו • ל • '(כד). 'זנתה תמר כלתך: ואם תאמר מי יודע אם אמת שזינתה? תדע שהרי גם הרה היא כבר:
ותשרף: לפי הפשט כך היה מנהגם מאחר שזקוקה ליבם: