רש"י על תהלים קמז ט

| רש"י על תהליםפרק קמ"ז • פסוק ט' | >>
א • ט • י • יד • טז • יז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לחמה" - מאכלה

"לבני עורב" - פירשו רבותינו שהוא אכזרי על בניו והקב"ה מרחם עליהם ומזמין להם יתושין מתוך צואתם ונכנסין לתוך פיהם