רש"י על תהלים קמב א

<< רש"י על תהלים • פרק קמב
א • ד • ה • ח • 


"במערה" - שכרת בה כנף המעיל אשר לשאול